از صبح دیروز، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه در سراسر این کشور آغاز شد و از شب گذشته نیز شمارش آرا و اعلام نتایج در حال انجام است؛ انتخاباتی که نگاه ها و توجهات زیادی را به خود معطوف کرده و می تواند سرنوشت و آینده ترکیه را با تحولات و تغییرات ع…

از صبح دیروز، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه در سراسر این کشور آغاز شد و از شب گذشته نیز شمارش آرا و اعلام نتایج در حال انجام است؛ انتخاباتی که نگاه ها و توجهات زیادی را به خود معطوف کرده و می تواند سرنوشت و آینده ترکیه را با تحولات و تغییرات عمده ای همراه کند. در یک سو، رجب طیب اردوغان قرار دارد که استیلای قدرت خود در صحنه سیاست ترکیه تلاش می کند و در طرف مقابل، «کمال قلیچداراوغلو» شانس خود برای به زیر کشیدن اردوغان را به رای مردم گذاشته است.