با شمارش ۷۴.۴۷ درصد از آرای اخذ شده در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، میزان آرای کسب‌شده توسط رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری کنونی این کشور از مرز ۲۰ میلیون عبور کرد….

با شمارش ۷۴.۴۷ درصد از آرای اخذ شده در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، میزان آرای کسب‌شده توسط رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری کنونی این کشور از مرز ۲۰ میلیون عبور کرد.