رئیس جمهور ترکیه در سخنانی مدعی شد که ارتش این کشور در مسیر تبدیل شدن به یکی از قوی ترین ارتش های جهان است.

رئیس جمهور ترکیه در سخنانی مدعی شد که ارتش این کشور در مسیر تبدیل شدن به یکی از قوی ترین ارتش های جهان است.