اردبیلی ها خرید آجیل شب عید را تحریم کردند
اردبیلی ها خرید آجیل شب عید را تحریم کردند

شهریاریها به نقل از سایت سبلانه، با نزدیک شدن به روزهای پایانی 91 و داغ شدن بازار خرید شب عید، سری به بازار آجیل زدیم تا از نزدیک شاهد این روزهای بازار اردبیل باشیم. در مغازه های آجیل فروشی اردبیل قیمت ها همچنان نجومی است و انگار فروشندگان قصد ندارند قیمت ها را کاهش دهند. […]

13911208000067_PhotoAشهریاریها به نقل از سایت سبلانه، با نزدیک شدن به روزهای پایانی 91 و داغ شدن بازار خرید شب عید، سری به بازار آجیل زدیم تا از نزدیک شاهد این روزهای بازار اردبیل باشیم.

در مغازه های آجیل فروشی اردبیل قیمت ها همچنان نجومی است و انگار فروشندگان قصد ندارند قیمت ها را کاهش دهند.

این روزها اکثر شهروندان اردبیلی با عصبانیت از کنار پسته های خندان عبور می کنند و همدیگر را به نخریدن آجیل تشویق می کنند.

خبرنگار سبلانه طی گفت وگویی با برخی از شهروندان اردبیلی، نظر آنان را در مورد خرید آجیل شب عید جویا شده که اکثر آنها با تاکید بر تحریم خرید آجیل شب عید، ترجیح می دهند جشن عید نوروز را بدون آجیل سپری کنند.

پیرمرد 60 ساله اردبیلی که به همراه فرزندان خود برای خرید به بازار آمده می گوید: در زمان ما تشریفات و تجملات امروزی معنایی نداشت، آنچه عید آن سال ها را خاطره انگیزتر می کرد صله ارحام و صفا و صمیمت بود نه سفره های رنگین.

وی با ابراز نگرانی از چشم و هم چشمی خانواده های امروزی، ادامه می دهد: امیدواریم تحریم آجیل توسط اردبیلی ها مقدمه ای بر برچیده شدن بساط تجمل گرایی ها در جشن عید نوروز باشد.

موسوی دیگر شهروند اردبیلی نخریدن آجیل را بهترین راه مقابله با گرانی های اخیر می داند و می افزاید: باید به فکر پدر و مادرهایی باشیم که در این ایام شرمنده اهل و عیالشان هستند و توان خرید آجیل شب عید را ندارند.

حالا که 15 روز به لحظه تحویل سال نو باقی مانده آیا آجیل جزو عناصر ثابت دید و بازدیدهای نوروزی خواهد بود و یا عید امسال را بدون آجیل جشن خواهیم گرفت.