استاندار آذربایجان شرقی گفت: در روزهای گذشته شاهد ارتقای میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم هستیم و همه به این آگاهی رسیده‌اند که چاره‌ای جز رعایت این پروتکل‌ها نداریم….

استاندار آذربایجان شرقی گفت: در روزهای گذشته شاهد ارتقای میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم هستیم و همه به این آگاهی رسیده‌اند که چاره‌ای جز رعایت این پروتکل‌ها نداریم.