رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: برای افزایش بازدهی، تحقق جهش تولید وهدفگذاری تولید سالیانه ۲۰ هزار تن میگو در جزیره، نیازمند ارتقا دانش فنی و توجه به آموزش های تخصصی هستیم.

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: برای افزایش بازدهی، تحقق جهش تولید وهدفگذاری تولید سالیانه ۲۰ هزار تن میگو در جزیره، نیازمند ارتقا دانش فنی و توجه به آموزش های تخصصی هستیم.