کارگاه آموزشی آشنایی با بورس و اصول معامله گری به مناسبت ایام الله دهه فجر و در راستای تایید مقام معظم رهبری بر حمایت از صنعت و بورس در محل خانه جوان برگزار شد….

کارگاه آموزشی آشنایی با بورس و اصول معامله گری به مناسبت ایام الله دهه فجر و در راستای تایید مقام معظم رهبری بر حمایت از صنعت و بورس در محل خانه جوان برگزار شد.