«بابر افتخار»، سخنگوی ارتش پاکستان انتشار خبرهایی درباره حملاتپهپادی این کشور در ولایت پنجشیر افغانستان را به شدت رد کرد.

«بابر افتخار»، سخنگوی ارتش پاکستان انتشار خبرهایی درباره حملاتپهپادی این کشور در ولایت پنجشیر افغانستان را به شدت رد کرد.