تهران- ایرنا- ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای ضمن محکومیت حرکت اغتشاش گران و تخریب اموال عمومی و اختلال در امنیت مردم …

تهران- ایرنا- ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای ضمن محکومیت حرکت اغتشاش گران و تخریب اموال عمومی و اختلال در امنیت مردم ...