اربعین حسینی در شهریار
اربعین حسینی در شهریار
شهریاریها - مراسم پیاده روی اربعین حسینی در هفت مسیر مشخص شده شهرستان شهریار برگزار شد.

به گزارش شهریاریها ، دلدادگان حسینی در شهرستان شهریار نیز همزمان با سراسر کشور در روز اربعین حسینی پیاده روی کردند.

مسول هیئات مذهبی این شهرستان گفت: هفت مسیر برای راهپیمایی دلدادگان به سوی امام زاده اسماعیل شهریار مشخص شد که در این مسیر‌ها راهپیمایی انجام شد.

اکبر نژاد ابا اشاره به اینکه در پایان راهپیمایی مراسم عزاداری در امامزاده اسماعیل شهریار برگزار شد فزود: جدای از این مسیر‌ها، هر شهر نیز جداگانه اقدام به برپایی مراسم‌های عزاداری اربعین حسینی کرد.