ارائه تسهیلات دولتی به باغداران و کشاورزان شهریاری
ارائه تسهیلات دولتی به باغداران و کشاورزان شهریاری

شهریاریها : مهدی صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به مشکل کمبود منابع آبی در شهرستان شهریار، اقدامات مطلوبی در جهت رفع این مشکل انجام شده است که از آن جمله می توان به تغییر شیوه آبیاری از سنتی به قطره ای اشاره کرد. گسترش اراضی تحت آبیاری قطره ای وی […]

شهریاریها : مهدی صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به مشکل کمبود منابع آبی در شهرستان شهریار، اقدامات مطلوبی در جهت رفع این مشکل انجام شده است که از آن جمله می توان به تغییر شیوه آبیاری از سنتی به قطره ای اشاره کرد.

گسترش اراضی تحت آبیاری قطره ای

وی عنوان کرد: به منظور تامین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی  و باغات  و استفاده حداکثری از منابع محدود آب، جهاد کشاورزی شهریار به دنبال گسترش اراضی تحت آبیاری قطره ای است.

رئیس جهاد کشاورزی شهریار با اشاره به اینکه طی پنجاه سال گذشته تنها ۳۰۰ هکتار از راضی شهرستان شهریار تحت آبیاری قطره ای قرار گرفته اند، گفت: ظرف دو سال گذشته در ۶۰۰ هکتار از اراضی زراعی و باغات شهریار، آبیاری قطره ای تحت فشار اجرا شده و در حدود ۸۰۰  هکتار دیگر نیز در دست اجرا است.

صالحی بیان کرد: بکارگیری روش های نوین در کشاورزی  و باغداری، نیاز به فرهنگ سازی دارد تا کشاورزان و باغداران با اطلاع دقیق و صحیح از اثرات مثبت این فناوریها، به استفاده از آنها روی آورند.

تسهیلات دولتی به منظور استفاده باغداران و کشاورزان از فناوری نوین

رئیس جهاد کشاورزی شهریار افزود: به منظور تسهیل در استفاده از فناوری آبیاری قطره ای، دولت برای هر هکتار از اراضی، چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کمک در نظر گرفته است که سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آن به صورت بلاعوض و مابقی بر عهده خود بهره بردار خواهد بود.

وی گفت: در صورتی که کشاورزان بخواهند به صورت انفرادی اقدام به تجهیز اراضی خود به سیستم آبیاری قطره ای کنند، با توجه به هزینه های جانبی از جمله ایجاد استخر و….، هزینه اجرای این طرح به حدود ۷ الی ۸ میلیون تومان خواهد رسید.

رئیس جهاد کشاورزی شهریار ادامه داد: اما با اجرای مشارکتی این طرح در سطح شهرستان شهریار، مبلغ قابل توجهی از هزینه های مذکور کاهش پیدا کرده است.

تاثیر مثبت طرح های مشارکتی آبیاری قطره ای در کاهش هزینه های اجرایی

وی اظهار داشت: به عنوان مثال می توان با استفاده از یک چاه آب کشاورزی، در حدود ۳۰ بهره بردار را پوشش داد و در قالب یک طرح و با استفاده از یک استخر مشترک و سایر تجهیزات، در بسیاری از هزینه ها صرفه جویی کرد که این مسئله به نفع بهره برداران است.

صالحی اضافه کرد: در حال حاضر از سه پروژه آبیاری تحت فشار که در شهرستان شهریار به اجرا درآمده است، ۲ پروژه آن به صورت مشارکتی بوده است.