ارتش رژیم صهیونیستی از مجروح شدن سه نظامی خود در حمله خمپاره‌ای از خاک لبنان به شمال سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

ارتش رژیم صهیونیستی از مجروح شدن سه نظامی خود در حمله خمپاره‌ای از خاک لبنان به شمال سرزمین‌های اشغالی خبر داد.