رییس سازمان زندان‌ها در توئیتر نوشت: برای بررسی ادعا‌های عجیب سپیده قلیان مدیرکل بازرسی سازمان زندان‌ها به بوشهر اعزام شده است. بی‌شک با احراز صحت یا کذب این ادعاها، با متخلف برخورد خواهد شد….

رییس سازمان زندان‌ها در توئیتر نوشت: برای بررسی ادعا‌های عجیب سپیده قلیان مدیرکل بازرسی سازمان زندان‌ها به بوشهر اعزام شده است. بی‌شک با احراز صحت یا کذب این ادعاها، با متخلف برخورد خواهد شد.