​نورالله منیر، سرپرست وزارت معارف طالبان در مورد سیاست آموزش و تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری صحبت می‌کند.

​نورالله منیر، سرپرست وزارت معارف طالبان در مورد سیاست آموزش و تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری صحبت می‌کند.