در پی حمله به پایگاه آمریکایی عین الاسد، یک مقام نظامی آمریکایی مدعی شد نیروهای آمریکایی به این اقدام پاسخ دادند.

در پی حمله به پایگاه آمریکایی عین الاسد، یک مقام نظامی آمریکایی مدعی شد نیروهای آمریکایی به این اقدام پاسخ دادند.