«دیمیتری مدودف» معاون رئیس شورای امنیت روسیه امروز با هشدار درباره عرضه تسلیحات غرب به اوکراین و آموزش نظامیان این کشور برای نبرد با روسیه گفت که این‌گونه اقدامات خطر تبدیل شدن به یک جنگ اتمی تمام عیار را دارد….

«دیمیتری مدودف» معاون رئیس شورای امنیت روسیه امروز با هشدار درباره عرضه تسلیحات غرب به اوکراین و آموزش نظامیان این کشور برای نبرد با روسیه گفت که این‌گونه اقدامات خطر تبدیل شدن به یک جنگ اتمی تمام عیار را دارد.