همزمان با آغاز رزمایش مشترک نظامی ایران و روسیه و چین ، سفارت روسیه در کنیا ادعا کرد تکنولوژی موشک های هایپرسونیک در دنیا تنها در اختیار این سه کشور است….

همزمان با آغاز رزمایش مشترک نظامی ایران و روسیه و چین ، سفارت روسیه در کنیا ادعا کرد تکنولوژی موشک های هایپرسونیک در دنیا تنها در اختیار این سه کشور است.