اقتصادنیوز: نخست‌وزیر اسرائیل درخصوص ایجاد بازدارندگی سایبری در قبال ایران گفت: هر کسی که به ما در فضای سایبری حمله کند، متقابل به آن حمله می‌کنیم. در این زمینه سستی نخواهیم کرد….

اقتصادنیوز: نخست‌وزیر اسرائیل درخصوص ایجاد بازدارندگی سایبری در قبال ایران گفت: هر کسی که به ما در فضای سایبری حمله کند، متقابل به آن حمله می‌کنیم. در این زمینه سستی نخواهیم کرد.