ولودیمیر زلنسکی مدعی شد که تاکنون ۵۵ هزار نظامی روس در جنگ اوکراین کشته شده اند.

ولودیمیر زلنسکی مدعی شد که تاکنون ۵۵ هزار نظامی روس در جنگ اوکراین کشته شده اند.