کی یف می‌گوید نیروهای روسیه از اطراف شهر خارکیف عقب‌نشینی کرده‌اند تا نیروهای خود را در شهر ایزیوم روسیه تقویت کنند، جایی که اوکراین ضد حمله علیه نظامیان روس را به تازگی آغاز کرده است….

کی یف می‌گوید نیروهای روسیه از اطراف شهر خارکیف عقب‌نشینی کرده‌اند تا نیروهای خود را در شهر ایزیوم روسیه تقویت کنند، جایی که اوکراین ضد حمله علیه نظامیان روس را به تازگی آغاز کرده است.