اقتصادنیوز: الجزیره اظهارات دستیار وزیر خارجه امریکا را منتشر کرد.

اقتصادنیوز: الجزیره اظهارات دستیار وزیر خارجه امریکا را منتشر کرد.