یک مقام وزارت خارجه کشور آمریکا اعلام کرده است که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، بسته پیشنهادی برجام را به ایران ارائه کرده است.

یک مقام وزارت خارجه کشور آمریکا اعلام کرده است که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، بسته پیشنهادی برجام را به ایران ارائه کرده است.