رییس جمهوری اسبق ایران که در سال‌های ریاست جمهوری مدام آمریکا و اسراییل را به همآوردی می‌طلبید و جورج بوش را نصیحت می‌کرد حالا به صراحت از برقراری رابطه دفاع و تنها شخص جو بایدن را سرزنش کرده است. بی‌اشاره به سیاست‌های ایالات متحده یا پیشینه رفتار دونا…

رییس جمهوری اسبق ایران که در سال‌های ریاست جمهوری مدام آمریکا و اسراییل را به همآوردی می‌طلبید و جورج بوش را نصیحت می‌کرد حالا به صراحت از برقراری رابطه دفاع و تنها شخص جو بایدن را سرزنش کرده است. بی‌اشاره به سیاست‌های ایالات متحده یا پیشینه رفتار دونالد ترامپ و مهم‌تر این که مدعی توافقات پشت پرده سیاست‌بازان در ایران و آمریکا می‌شود. در بیانیه دفتر او نه بازگشت آمریکا به برجام آرزو شده و نه خروج از آن تقبیح. او امر دیگری را مطلوب می‌داند. هر چند روشن نمی‌کند چگونه قابل تحقق است و چرا طی ۸ سال ریاست جمهوری آن ایده را دنبال نکرد؟