مخالفان نتانیاهو اعلام کرده اند که عقب انداختن طرح اصلاحات قضائی توسط نتانیاهو یک عمل فریبکارانه است و از این رو تظاهرات را متوقف نخواهند کرد….

مخالفان نتانیاهو اعلام کرده اند که عقب انداختن طرح اصلاحات قضائی توسط نتانیاهو یک عمل فریبکارانه است و از این رو تظاهرات را متوقف نخواهند کرد.