سرپرست پلیس راه مازندران گفت: طرح ممنوعیت تردد در جاده های استان تا جمعه ادامه دارد.

سرپرست پلیس راه مازندران گفت: طرح ممنوعیت تردد در جاده های استان تا جمعه ادامه دارد.