قیمت هر قطعه سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه ۲۸ بهمن ۹۸ به ۵ میلیون و ۲۲۶ هزار تومان رسید.

قیمت هر قطعه سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه ۲۸ بهمن ۹۸ به ۵ میلیون و ۲۲۶ هزار تومان رسید.