بهترین تنیسور جهان پس از اخراج از استرالیا اکنون با تهدید جدیدی از سوی نخست‌وزیر اسپانیا مواجه شده است.نخست‌وزیر اسپانیا نواک جوکوویچ را تهدید کرده در صورت عدم رعایت قوانین بهداشتی نمی‌تواند در این کشور رقابت کند….

بهترین تنیسور جهان پس از اخراج از استرالیا اکنون با تهدید جدیدی از سوی نخست‌وزیر اسپانیا مواجه شده است.نخست‌وزیر اسپانیا نواک جوکوویچ را تهدید کرده در صورت عدم رعایت قوانین بهداشتی نمی‌تواند در این کشور رقابت کند.