منابع محلی قره‌باغ می‌گویند حملات توپخانه‌ای و بعضا پهپادی نیروهای جمهوری آذربایجان در حوالی استپاناکرت همچنان بصورت پراکنده ادامه دارد….

منابع محلی قره‌باغ می‌گویند حملات توپخانه‌ای و بعضا پهپادی نیروهای جمهوری آذربایجان در حوالی استپاناکرت همچنان بصورت پراکنده ادامه دارد.