اداره صنعت و معدن قهرمان مسابقات طناب کشی کارکنان ادارات شهریار شد
اداره صنعت و معدن قهرمان مسابقات طناب کشی کارکنان ادارات شهریار شد

شهریاریها : مسابقه طناب کشی ادارات شهرستان شهریار گرامیداشت هفته دولت برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار؛به مناسبت هفته دولت مسابقه طناب کشی ادارات در سالن ورزشی فرمانداری شهرستان شهریار برگزار شد. به تیم های اول تا سوم حکم و مدال توسط محمودی معاونت فنی ورزشی و هزارخانی معاونت […]

۰۰۰۰img_2828شهریاریها : مسابقه طناب کشی ادارات شهرستان شهریار گرامیداشت هفته دولت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار؛به مناسبت هفته دولت مسابقه طناب کشی ادارات در سالن ورزشی فرمانداری شهرستان شهریار برگزار شد.

به تیم های اول تا سوم حکم و مدال توسط محمودی معاونت فنی ورزشی و هزارخانی معاونت اداری و رئیس هئیت ورزش های همگانی اهداء گردید.

نتایج بدست آمده :

تیم اول : اداره صنعت و معدن

تیم دوم : آموزش و پرورش

تیم سوم : اداره صنعت معدن