اداره اوقاف و امور خیریه شهریار حائز رتبه برتر استان در سال 91
اداره اوقاف و امور خیریه شهریار حائز رتبه برتر استان در سال 91

شهریاریها به نقل از روابط عمومی اداره اوقاف و امور خیریه شهریار : اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهریار در چهارمین مجمع سراسری مسؤلان و مدیران کشور برای سومین سال پیاپی رتبه اول استان در عملکرد سال 91را کسب کرد. اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهریار حائز رتبه برتر استان در عملکرد سال […]

شهریاریها به نقل از روابط عمومی اداره اوقاف و امور خیریه شهریار : اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهریار در چهارمین مجمع سراسری مسؤلان و مدیران کشور برای سومین سال پیاپی رتبه اول استان در عملکرد سال 91را کسب کرد.

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهریار حائز رتبه برتر استان در عملکرد سال ۹۱ شد.
52705584322044886912