ادارات شهریار تعامل بیشتری با اورژانس اجتماعی داشته باشند
ادارات شهریار تعامل بیشتری با اورژانس اجتماعی داشته باشند

شهریاریها : مرتضی صارمی، معاون سیاسی انتظامی فرماندار شهرستان شهریار پیش از ظهر امروز از مرکز اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی این شهرستان بازدید کرد. در این بازدید که با حضور علی‌اصغر یوسف‌زاده رئیس اداره بهزیستی شهرستان شهریار و شهبازی، مسئول اداره اجتماعی فرمانداری شهریار و معاونین اداره بهزیستی انجام شد، گزارشی در خصوص نحوه خدمات‌رسانی به جامعه هدف […]

۱۳۹۴۰۹۲۴۰۰۰۶۹۰_PhotoAشهریاریها : مرتضی صارمی، معاون سیاسی انتظامی فرماندار شهرستان شهریار پیش از ظهر امروز از مرکز اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی این شهرستان بازدید کرد.

در این بازدید که با حضور علی‌اصغر یوسف‌زاده رئیس اداره بهزیستی شهرستان شهریار و شهبازی، مسئول اداره اجتماعی فرمانداری شهریار و معاونین اداره بهزیستی انجام شد، گزارشی در خصوص نحوه خدمات‌رسانی به جامعه هدف و فعالیت‌های صورت‌گرفته در اورژانس اجتماعی این شهرستان به صارمی ارائه شد.

یوسف‌زاده در این دیدار ضمن ارائه نحوه فعالیت‌های کارشناسان اورژانس از تعامل مناسب دادگستری با این حوزه، تشکر و قدردانی کرد و حضور صارمی را در جمع کارکنان این واحد مایه دلگرمی دانست و خواستار تعامل بیشتر ادارات مربوطه با اورژانس اجتماعی شد.

صارمی نیز در این دیدار ضمن تشکر از فعالیت‌های کارمندان بهزیستی به ویژه اورژانس اجتماعی وظایف آنها را خطیر و مهم عنوان کرد و خواستار پوشش مراکز شهرستان از خدمات این واحد شد.