وزارت نیرو برای اصلاح لایحه تنظیم‌‌‌‌‌‌‌گری برق تنها 15روز فرصت دارد. این وزارتخانه بیش از 10‌ماه است که این لایحه را از مجلس پس‌گرفته تا اصلاحات مدنظر خود را روی آن اعمال کند، اما هنوز این اصلاحات را انجام نداده است. موضوع تشکیل «نهاد مستقل تنظیم‌‌‌‌…

وزارت نیرو برای اصلاح لایحه تنظیم‌‌‌‌‌‌‌گری برق تنها 15روز فرصت دارد. این وزارتخانه بیش از 10‌ماه است که این لایحه را از مجلس پس‌گرفته تا اصلاحات مدنظر خود را روی آن اعمال کند، اما هنوز این اصلاحات را انجام نداده است. موضوع تشکیل «نهاد مستقل تنظیم‌‌‌‌‌‌‌گر صنعت برق» به سال‌1399 برمی‌‌‌‌‌‌‌گردد. هیات‌وزیران وقت در خردادماه 1399، براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر بخش برق را تصویب کرد. در مردادماه همان سال ‌نیز لایحه تاسیس آن برای طی‌شدن تشریفات قانونی به مجلس ارسال شد.