سازمان هواشناسی کشور با صدور اخطاریه‌ای از تشدید فعالیت سامانه بارشی و بارش شدید برف و باران در ۲۲ استان کشور خبر داد.

سازمان هواشناسی کشور با صدور اخطاریه‌ای از تشدید فعالیت سامانه بارشی و بارش شدید برف و باران در ۲۲ استان کشور خبر داد.