در دقایق پایانی نیمه اول بازی پرسپولیس و آلومینیوم اراک، علیرضا بیرانوند به دلیل خطای خارج از محوطه با کارت قرمز‌ مستقیم اخراج شد.

در دقایق پایانی نیمه اول بازی پرسپولیس و آلومینیوم اراک، علیرضا بیرانوند به دلیل خطای خارج از محوطه با کارت قرمز‌ مستقیم اخراج شد.