ایرنا نوشت: یک مقام وزارت خارجه فرانسه در یک کنفرانس خبری گفت که از اخراج دیپلمات‌های این کشور در مسکو متاسف است.

ایرنا نوشت: یک مقام وزارت خارجه فرانسه در یک کنفرانس خبری گفت که از اخراج دیپلمات‌های این کشور در مسکو متاسف است.