سامانه معاملاتی بورس (TSETMC) در جریان معاملات امروز بازار سرمایه با اختلال مواجه شد.

سامانه معاملاتی بورس (TSETMC) در جریان معاملات امروز بازار سرمایه با اختلال مواجه شد.