بررسی و ارزیابی گزارش ها از درون تیم اقتصادی دولت نشان می‌دهد با وجود فشار برای حذف ارز ترجیحی، اما دولت فعلا بنا دارد تا پایان سال از این ارز برای تخصیص ارز برخی از دارویی ها استفاده کند. رئیس سازمان و غذا و دارو در نشست امروز خود روی باقی ماندن دلار…

بررسی و ارزیابی گزارش ها از درون تیم اقتصادی دولت نشان می‌دهد با وجود فشار برای حذف ارز ترجیحی، اما دولت فعلا بنا دارد تا پایان سال از این ارز برای تخصیص ارز برخی از دارویی ها استفاده کند. رئیس سازمان و غذا و دارو در نشست امروز خود روی باقی ماندن دلار 4200 تومانی تا پایان امسال تاکید کرده است.