دبیرکل حزب اراده ملت گفت: اختلافی میان اصلاح‌طلبان وجود ندارد، اصلاح طلبان با توجه به آخرین بیانیه، اعلام کردند که با عنوان کلی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان یا شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب که نهادهای اجماعی اصلاح طلبان است، در تهران لیست ندهند….

دبیرکل حزب اراده ملت گفت: اختلافی میان اصلاح‌طلبان وجود ندارد، اصلاح طلبان با توجه به آخرین بیانیه، اعلام کردند که با عنوان کلی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان یا شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب که نهادهای اجماعی اصلاح طلبان است، در تهران لیست ندهند.