اختصاص 11 میلیارد تومان به 42 فدراسیون
اختصاص 11 میلیارد تومان به 42 فدراسیون

شهریاریها : کمیته ملی المپیک که بیش از پنجاه درصد از بودجه مصوب امسال خود را دریافت کرده تاکنون 11 میلیارد و 100 میلیون تومان میان کمیته ملی پارالمپیک و 42 فدراسیون ورزشی توزیع کرده است. اشاره به سهم هر فدراسیون از بودجه تخصیص داده شده بخشی از گزارش مالی این کمیته است که در […]

IMG10422995شهریاریها : کمیته ملی المپیک که بیش از پنجاه درصد از بودجه مصوب امسال خود را دریافت کرده تاکنون 11 میلیارد و 100 میلیون تومان میان کمیته ملی پارالمپیک و 42 فدراسیون ورزشی توزیع کرده است. اشاره به سهم هر فدراسیون از بودجه تخصیص داده شده بخشی از گزارش مالی این کمیته است که در اختیار معاونت برنامه ریزی و راهبردی قرار داده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی دولت و در لایحه بودجه سال 1392 در مجموع 42 میلیارد تومان بودجه به کمیته ملی المپیک اختصاص داده شد. تا به امروز که هشت ماه از سال جاری می‌گذرد بیشتر از 50 درصد از بودجه مصوب در اختیار این کمیته گذاشته شده است. مسئولان کمیته ملی المپیک که طی نیمه نخست امسال با سه رویداد مهم آسیایی مواجه بودند، بخشی از بودجه دریافتی را صرف اعزام ورزشکاران به این مسابقات کردند اما تقریبا نیمی از بودجه میان کمیته پارالمپیک و 42 فدراسیون ورزشی توزیع شده است.

در مجموع و تاکنون کمیته ملی المپیک 21 میلیارد و 700 میلیون تومان از بودجه مصوب امسال خود را دریافت کرده است. از این میزان بودجه دریافتی 11 میلیارد و 100 میلیون تومان سهم کمیته ملی پارالمپیک و 42 فدراسیون ورزشی بوده است که در مقاطع مختلف در اختیار آنها قرار داده شده است.

کشتی بیشتر از همه پول گرفته است
اتومبیلرانی، اسکواش، اسکی، پرورش اندام، بدمینتون، بسکتبال، بوکس، بولینگ و بیلیارد، تکواندو، تنیس، تنیس روی میز، تیر و کمان، تیراندازی، جودو، چوگان، دوچرخه‌سواری، دو ومیدانی، ژیمناستیک، سوارکاری، شطرنج، شمشیربازی، شنا، فوتبال، قایقرانی، کاراته، کبدی، کشتی، گلف، ناشنوایان و بیماری‌های خاص و پیوند اعضا، نجات غریق، والیبال، وزنه‌برداری، هاکی، هندبال، ووشو، اسکیت، ورزش‌های رزمی، کوهنوردی، ورزش‌های سه گانه، انجمن‌های ورزشی، ورزش‌های همگانی و ورزش‌های باستانی فدراسیون‌هایی هستند که در مقاطع مختلف از تخصیص بودجه همراه با کمیته ملی پارالمپیک صاحب بودجه شده‌اند.

در این بین کمیته ملی پارالمپیک 2 میلیارد و 175 میلیون تومان بودجه دریافت کرده است. از میان فدراسیون‌ها نیز کشتی با دریافت 735 میلیون تومان بیشترین سهم را از اعتبارات تخصیص داده شده، داشته است. از این حیث فدراسیون های والیبال و بسکتبال در رده های دوم و سوم هستند. ضمن اینکه کمترین اعتبار هم به دو فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی و گلف اختصاص داده شد. سهم هر یک از این فدراسیون‎ها به ترتیب 10 و 22 میلیون تومان بوده است.

هر فدراسیون چقدر بودجه گرفته؟
در مجموع سهم کمیته ملی پارالمپیک و 42 فدراسیون از 11 میلیارد و 100 میلیون تومان بودجه توزیع شده میان آنها به این شرح است:

* فدراسیون اسکواش: 93 میلیون تومان

* فدراسیون اسکی: 220 میلیون تومان

* فدراسیون پرورش اندام: 23 میلیون تومان

* فدراسیون بدمینتون: 93 میلیون تومان

* فدراسیون بسکتبال: 487 میلیون تومان

* فدراسیون بوکس: 280 میلیون تومان

* فدراسیون بولینگ و بیلیارد: 73 میلیون تومان

* فدراسیون تکواندو: 334 میلیون تومان

* فدراسیون تنیس: 60 میلیون تومان

* فدراسیون تنیس روی میز: 158 میلیون تومان

* فدراسیون تیر  و کمان: 278 میلیون تومان

* فدراسیون تیراندازی: 410 میلیون تومان

* کمیته ملی پارالمپیک: 2 میلیارد و 175 میلیون تومان

* فدراسیون جودو: 243 میلیون تومان

* فدراسیون اتومبیلرانی: 10 میلیون تومان

* فدراسیون چوگان: 20 میلیون تومان

* فدراسیون دوچرخه سواری: 239 میلیون تومان

* فدراسیون دوومیدانی: 451 میلیون تومان

* فدراسیون ژیمناستیک: 189 میلیون تومان

* فدراسیون سوارکاری: 50 میلیون تومان

* فدراسیون شطرنج: 147 میلیون تومان

* فدراسیون شمشیربازی: 239 میلیون تومان

* فدراسیون شنا: 334 میلیون تومان

* فدراسیون فوتبال: 420 میلیون تومان

* فدراسیون قایقرانی: 467 میلیون تومان

* فدراسیون کاراته: 230 میلیون تومان

* فدراسیون کبدی: 103 میلیون تومان

* فدراسیون کشتی: 735 میلیون تومان

* فدراسیون گلف: 22 میلیون تومان

* فدراسیون نجات غریق: 35 میلیون تومان

* فدراسیون والیبال: 633 میلیون تومان

* فدراسیون وزنه‌برداری: 438 میلیون تومان

* فدراسیون هاکی: 83 میلیون تومان

* فدراسیون هندبال: 150 میلیون تومان

* فدراسیون ووشو: 323 میلیون تومان

* فدراسیون اسکیت: 36 میلیون تومان

* فدراسیون ورزش‌های رزمی: 115 میلیون تومان

* فدراسیون کوهنوردی: 48 میلیون تومان

* فدراسیون ورزش های سه گانه: 65 میلیون تومان

* فدراسیون انجمن‌های ورزشی: 291 میلیون تومان

* فدراسیون ورزش‌های همگانی: 122 میلیون تومان

* فدراسیون ورزش‌های باستانی: 30 میلیون تومان

* فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضا: 153 میلیون تومان

بررسی ارائه گزارش مالی کمیته ملی المپیک
به گزارش مهر، کمیته ملی المپیک همچنین در مجموع 5 میلیارد و 400 میلیون تومان بابت اعزام کاروان‌های ورزشی به سه رویداد المپیک آسیایی جوانان (اینچئون کره‌جنوبی)، بازی‌های داخل سالن آسیا (نانجینگ چین) و بازی‌های کشورهای اسلامی (اندونزی) کرده است. در این میان 5 میلیارد و 200 میلیون تومان هم به مسائل پشتیبانی کمیته ملی المپیک، آکادمی ملی المپیک، دوره‌های آموزشی و … اختصاص داده شده است.

کمیته ملی المپیک چگونگی اختصاص بودجه دریافتی به بخش‎های مختلف را در قالب گزارش مالی به معاونت برنامه ریزی و راهبردی ارائه کرده است.