مراسم اختتامیه هجدهمین دوره رزم مقدماتی مشترک دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش امروز پنجشنبه (۲۷ شهریور) با حضور امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش برگزار شد….

مراسم اختتامیه هجدهمین دوره رزم مقدماتی مشترک دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش امروز پنجشنبه (۲۷ شهریور) با حضور امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش برگزار شد.