زن ۵۵ ساله که با همدستی یک زندانی محکوم به اعدام از یک پرستار ۲۵ هزار دلار اخاذی کردند، به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

زن ۵۵ ساله که با همدستی یک زندانی محکوم به اعدام از یک پرستار ۲۵ هزار دلار اخاذی کردند، به ۲۰ سال زندان محکوم شد.