قالیباف امروز (یکشنبه) در تماسی تلفنی با وزیر امور خارجه از سلامت امیرعبداللهیان اطلاع حاصل کرد.

قالیباف امروز (یکشنبه) در تماسی تلفنی با وزیر امور خارجه از سلامت امیرعبداللهیان اطلاع حاصل کرد.