عضو شورای نگهبان و هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه مدیران باید مدافع نظام باشند، گفت: مسئولان در انجام تکالیف دینی و شرعی کوتاهی نکنند….

عضو شورای نگهبان و هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه مدیران باید مدافع نظام باشند، گفت: مسئولان در انجام تکالیف دینی و شرعی کوتاهی نکنند.