ماهور احمدی، دختر احمدرضا احمدی که چندی پیش از بستری شدن این شاعر و نویسنده در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان خبر داده بود حالا نوشته که او به خانه برگشته است….

ماهور احمدی، دختر احمدرضا احمدی که چندی پیش از بستری شدن این شاعر و نویسنده در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان خبر داده بود حالا نوشته که او به خانه برگشته است.