دادستان عمومی و انقلاب سیرجان گفت: در پی انتشار کلیپی مبنی بر هنجارشکنی پرسنل یک گروه مربوط به بخش خصوصی در قالب یک جشن، دستورات قضایی لازم برای پلمب تالار و طلافروشی مربوط به این گروه صادر شد….

دادستان عمومی و انقلاب سیرجان گفت: در پی انتشار کلیپی مبنی بر هنجارشکنی پرسنل یک گروه مربوط به بخش خصوصی در قالب یک جشن، دستورات قضایی لازم برای پلمب تالار و طلافروشی مربوط به این گروه صادر شد.