احداث فرودگاه در شهر صفادشت
احداث فرودگاه در شهر صفادشت
شهردارصفادشت از آغاز مطالعات ساخت و احداث فرودگاه کوچک گردشگری در این شهر خبر داد.

به گزارش شهریاریها ، محمدعلی کریمی، شهردارصفادشت از آغاز مطالعات ساخت فرودگاه کوچک و تفریحی این شهرخبر داد و گفت؛ باتوجه به شرایط مساعد منطقه صفادشت و به منظور جـذب توریست و گردشگر و ایجاد بسترهای تفریحی با تصویب شورای محترم اسلامی_شهرصفادشت این پروژه درمرحله امکان سنجی می باشد.

کریمی همچنین ادامه داد با توجه به اعتبارات اختصاص داده شده، مقرر گردیده است شرکت طرف قرارداد نسبت به امکان سنجی احداث فرودگاه کوچک اقدام نموده تا مراحل اجرایی پروژه عملیاتی گردد.