احداث سه ایستگاه پمپاژ با بیش از 95 درصد پیشرفت فیزیکی در پرند
احداث سه ایستگاه پمپاژ با بیش از 95 درصد پیشرفت فیزیکی در پرند

شهریاریها : مدیرعامل شرکت آبفای جنوب غربی استان تهران گفت: در راستای تامین و تقویت آب آشامیدنی شهر جدید پرند، ساخت سه باب ایستگاه پمپاژ مراحل نهائی را طی می کند.  نجف پرتوی اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و مطالعات انجام شده در ارتباط با تامین آب آشامیدنی مسکن مهر […]

آبفاشهریاریها : مدیرعامل شرکت آبفای جنوب غربی استان تهران گفت: در راستای تامین و تقویت آب آشامیدنی شهر جدید پرند، ساخت سه باب ایستگاه پمپاژ مراحل نهائی را طی می کند.

 نجف پرتوی اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و مطالعات انجام شده در ارتباط با تامین آب آشامیدنی مسکن مهر پرند، عملیات احداث سه  ایستگاه پمپاژ مخازن 40، 10 و 5 هزار مترمکعبی اجرایی شد که با تلاش مستمر و اجرای به موقع برنامه های تدوین شده ، این عملیات در حال حاضر با بیش از 95 درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام و اجرای مراحل پایانی و نهائی قرار گرفته است.

پرتوی با اشاره به مشخصات فنی این پروژه ها اظهار داشت: ایستگاه پمپاژ مخزن 40 هزار مترمکعبی شامل چهار الکتروپمپ 500 کیلوواتی با ظرفیت سه هزار و 920 مترمکعب در ساعت و سه دستگاه الکتروپمپ 450 وات با ظرفیت 3420 مترمکعب در ساعت است که تعداد پنچ دستگاه از این الکتروپمپ ها فعال و دو دستگاه دیگر به صورت رزرو آماده استفاده برای مواقع ضروری است.

وی افزود: این پروژه با اعتباری معادل 7/56 میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی تخصیص بودجه شده و در مجموع عملیات سازه ای، مکانیکال و الکتریکال با 95 درصد پیشرفت فیزیکی رو به اتمام است.

رئیس هئیت مدیره آبفای جنوب غربی با اشاره به ایستگاه پمپاژ مخزن 10 هزارمترمکعبی اظهار داشت: این ایستگاه پمپاژ با اعتباری معادل 3/29 میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی و شامل چهار دستگاه الکتروپمپ 355 وات با ظرفیت دو هزار و 880 مترمکعب برساعت و بیش از 88 درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است که سه دستگاه از این الکتروپمپها فعال و یک دستگاه دیگر نیز آماده بهره برداری و رزرو و مواقع ضروری باشد.

پرتوی، در ارتباط با ایستگاه پمپاژ مخزن پنج هزارمترمکعبی بین راهی پرند گفت: این ایستگاه نیز شامل هفت دستگاه الکتروپمپ 315 کیلووات و با ظرفیت هفت هزار مترمکعب بر ساعت با اعتباری معادل 8/28 میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی راه اندازی شده که شش دستگاه الکتروپمپ آن فعال و یک دستگاه دیگر بعنوان رزرو آماده بهره برداری بوده و کل پروژه اعم از سازه ای، مکانیکال، الکتریکال و مجموعا با 25/95 درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.

مدیرعامل شرکـت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران اظهار امیدواری کرد: با روند مطلوب فعلی و اتمام به موقع این پروژه ها تامین آب آشامیدنی شهر جدید پرند طبق برنامه ریزی صورت گرفته با کمیت و کیفیت مطلوبی صورت پذیرد.