به گفته مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران، همزمان روز درختکاری ( ۱۵ اسفندماه) سال جاری ۲ هزار هکتار از طرح کمربند سبز پیرامون شهر تهران عملیاتی خواهد شد….

به گفته مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران، همزمان روز درختکاری ( ۱۵ اسفندماه) سال جاری ۲ هزار هکتار از طرح کمربند سبز پیرامون شهر تهران عملیاتی خواهد شد.