سازمان هواشناسی کشور نسبت به احتمال وقوع سیل در بیشتر استان‌ها هشدار داد.

سازمان هواشناسی کشور نسبت به احتمال وقوع سیل در بیشتر استان‌ها هشدار داد.