تهران – ایرنا – یک تحلیلگر امور حقوقی و قضائی گفت که در صورت محکوم شدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا به اتهام نقض قانون جاسوسی، ممکن است به 10 سال زندان محکوم شود….

تهران – ایرنا – یک تحلیلگر امور حقوقی و قضائی گفت که در صورت محکوم شدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا به اتهام نقض قانون جاسوسی، ممکن است به 10 سال زندان محکوم شود.